SFF/Stadgar

Filmer våren 2020


28/1 Smärta och ära


11/2 Tel Aviv on Fire


25/2 The Nightingale


10/3 Jojo Rabbit


24/3 Sorry We Missed You


7/4  Aurora

Medlemsmöten


Söndag kl 18

på Bodens stadsbibliotek


Årsmöte vecka 9


Filmväljarmöte vecka 23


Filmväljarmöte vecka 48

Det kostar 350 kronor att se terminens alla filmer, för medlemmar under 20 år kostar det 150 kronor


Betala gärna via Swish

123 514 99 27


Det går inte att köpa biljetter till enstaka filmer. Vill du veta varför? Läs mer om Filmstudion!


Se filmstudions alla

visade filmer

Sveriges Förenade Filmstudios (SFF)


Sveriges Förenade Filmstudios är en fristående ideell organisation som sprider och visar värdefull film. Bodens Filmstudio är en av drygt 100 filmklubbar med cirka

30 000 medlemmar  som tillhör SFF. 


Sveriges Förenade Filmstudios bildades 1953 och har som målsättning att förmedla, sprida och visa värdefull film. Dessutom vill man sprida kunskap om filmen som konstform, om filmens utveckling och om filmens roll i samhället. Läs mer om film i Filmrutan.


SFF ger varje år ut en filmkatalog med ungefär 1 700 filmer som kan visas på biograf. Vi bokar alla våra filmer via SFF, som har filmavtal för slutna visningar, vilket medför att filmstudion bara  säljer medlemskort och inte biljetter till enstaka filmer.Bodens Filmstudios stadgar


Nyheter


Filmstudions visningar 24/3 och 7/4 är uppskjutna till senare tillfälle på grund av det rådande läget med Coronaviruset.


Datum för

våren 2020:

28/1

11/2

25/2

10/3

24/3

7/4Årsmöte

söndag 1/3

kl 18.00

Plats meddelas senare


" Film är bäst på bio"


Bodens filmstudio 2003-2019  kontakt@bodensfilmstudio.se