SFF/Stadgar

Nyheter


Extravisning!


ROMA

 

visas

tisdag 2 april


Fri entré!Observera!

Från och med 2017 visar vi film på tisdagskvällar

Sveriges Förenade Filmstudios (SFF)


Sveriges Förenade Filmstudios är en fristående ideell organisation som sprider och visar värdefull film. Bodens Filmstudio är en av drygt 100 filmklubbar med cirka

30 000 medlemmar  som tillhör SFF. 


Sveriges Förenade Filmstudios bildades 1953 och har som målsättning att förmedla, sprida och visa värdefull film. Dessutom vill man sprida kunskap om filmen som konstform, om filmens utveckling och om filmens roll i samhället. Läs mer om film i Filmrutan.


SFF ger varje år ut en filmkatalog med ungefär 1 700 filmer som kan visas på biograf. Vi bokar alla våra filmer via SFF, som har filmavtal för slutna visningar, vilket medför att filmstudion bara  säljer medlemskort och inte biljetter till enstaka filmer.Bodens Filmstudios stadgar


Det kostar 300 kronor att se terminens alla filmer, för medlemmar under 20 år kostar det 150 kronor


Betala gärna via Swish

123 514 99 27


Det går inte att köpa biljetter till enstaka filmer. Vill du veta varför? Läs mer om Filmstudion!


Se filmstudions alla

visade filmer

" Film är bäst på bio"

Medlemsmöten


Söndag kl 18

på Bodens stadsbibliotek


Årsmöte vecka 9


Filmväljarmöte vecka 23


Filmväljarmöte vecka 48


Bodens filmstudio 2003-2018  kontakt@bodensfilmstudio.se