SFF/Stadgar

Medlemsmöten

 

Söndag kl 18

på Bodens stadsbibliotek

 

Årsmöte vecka 9

 

Filmväljarmöte vecka 23

 

Filmväljarmöte vecka 48

Nyheter

 

Vårterminens

första film

visas

29 januari

 

 

Observera!

Från och med 2017 visar vi film på tisdagskvällar

Sveriges Förenade Filmstudios (SFF)

 

Sveriges Förenade Filmstudios är en fristående ideell organisation som sprider och visar värdefull film. Bodens Filmstudio är en av drygt 100 filmklubbar med cirka

30 000 medlemmar som tillhör SFF.

 

Sveriges Förenade Filmstudios bildades 1953 och har som målsättning att förmedla, sprida och visa värdefull film. Dessutom vill man sprida kunskap om filmen som konstform, om filmens utveckling och om filmens roll i samhället. Läs mer om film i Filmrutan.

 

SFF ger varje år ut en filmkatalog med ungefär 1 700 filmer som kan visas på biograf. Vi bokar alla våra filmer via SFF, som har filmavtal för slutna visningar, vilket medför att filmstudion bara säljer medlemskort och inte biljetter till enstaka filmer.

 

 

Bodens Filmstudios stadgar

 

Det kostar 300 kronor att se terminens alla filmer, för medlemmar under 20 år kostar det 150 kronor

 

Betala gärna via Swish

123 514 99 27

 

Det går inte att köpa biljetter till enstaka filmer. Vill du veta varför? Läs mer om Filmstudion!

 

Se filmstudions alla

visade filmer

" Film är bäst på bio"

 

Bodens filmstudio 2003-2018 kontakt@bodensfilmstudio.se